Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ДЭГДЭЛТИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 159

УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ДЭГДЭЛТИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 8.3.1, 8.3.7-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг бууруулах хариу арга хэмжээнд зориулан 948,3 (есөн зуун дөчин найман сая гурван зуун мянган) сая төгрөг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайд Б. Болорт зөвшөөрсүгэй.

2. Улаанбурхан өвчний өвчлөл өндөр байгаа хүн ам буюу ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, хугацаат цэргийн албан хаагч, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан, албан хаагч, иргэдийг улаанбурхан, улаануудын нэмэлт дархлаажуулалтад бүрэн хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулж, явц, үр дүнг тухай бүр Засгийн газарт танилцуулж ажиллахыг Эрүүл мэнд, спортын сайдын үүрэг хариуцагч бөгөөд Монгол Улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.Гантөмөр, Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайхан, Батлан хамгаалахын сайд Ц.Цолмон,  бүх шатны  Засаг дарга нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                 Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Сангийн сайд                                                                          Б.БОЛОР