Хэвлэх DOC Татаж авах
АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Opoн сууц, иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2000 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 94                                                                                                                              

АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 206 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн "в" заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1.Opoн сууц, иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх, судалгаа явуулах, даацын үндсэн бүтээцийг хүчитгэх, паспортжуулах зааврыг хавсралт ёсоор баталж 2000 оны 4 дугаар сарын 01-нээс эхлэн мөрдсүгэй.

2.Аргачилсан зааврыг хэвлэн олшруулж, холбогдох газруудад хүргүүлж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Барилга, архитектурын газар /Б.Лхагвасүрэн/-т даалгасугай.

САЙД                                                             Г.БАТХҮҮ

                                           Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2000 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 1578 дугаарт бүртгэв.