Хэвлэх DOC Татаж авах

 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2016  оны 05 сарын 20 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ   БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО

   СУУРИН ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙ   ТӨСЛИЙН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН

   ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН   БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД