Хэвлэх DOC Татаж авах

 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2016  оны 09 сарын 01 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ

БАЙГУУЛЛАГЫН СУУРЬ КОНВЕНЦИЙН ПАРИСЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              М.ЭНХБОЛД