Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн .../

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 279

ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 22.1, 22.6-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн дүрэм”-ийг 1 дүгээр, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картад хадгалагдах мэдээлэл болон цахим картыг хэрэглэх журам”-ыг 2 дугаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын цахим картын загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ч.САЙХАНБИЛЭГ

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.ЭРДЭНЭ