Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

                    

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН

ТОГТООЛ

2016 оны 12 сарын 01 өдөр                              Дугаар 74                    Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Олон нийтийн радио, телевизийн

Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр

томилох тухай

            Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэг, Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.8 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

            1.Хайдавын Чилаажавыг олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.

            2.Энэ тогтоолыг 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          М.ЭНХБОЛД