Хэвлэх DOC Татаж авах
Ус хангамж, ариутгах татуургын техникийн нөхцөл олгох журмыг шинэчлэн  батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                         Дугаар 84                                            Улаанбаатар хот

 

Ус хангамж, ариутгах татуургын техникийн нөхцөл олгох журмыг шинэчлэн  батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13, 10 дугаар зүйлийн 10.1.9 дэхь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэхь заалт, тус Зохицуулах зөвлөлийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн  ТОГТООХ нь:

1.“Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл олгох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Л.Хишигдулам/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун /-нд тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус Зохицуулах зөвлөлийн 2013 оны 36 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. /ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2018 оны 14 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/

4.Энэхүү тогтоолыг эс зөвшөөрвөл Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

   

ДАРГА                                                           Э.ПҮРЭВЖАВ

 

ГИШҮҮН                                                        Б. ЖИГЖИД

                                                                        Ч. БАТТОГТОХ

                                                                        С. ЧУЛУУНХУЯГ

                                                                        Р. НЯМЖАВ