Хэвлэх DOC Татаж авах
Тушаал хүчингүй болгох тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ  ГАЗРЫН ДАРГА, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2016 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр                               Дугаар 02/24                             Улаанбаатар хот

                                                                                                   

Тушаал хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны  119 дүгээр тогтоолыг  үндэслэн  ТУШААХ нь:

     1.Монгол Улсын Хилийн  цэргийн удирдах газрын дарга, Гаалийн ерөнхий  газрын дарга нарын 2001 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 599/583 дугаар тушаалаар  батлагдсан  “Журам батлах тухай” хамтарсан тушаалыг хүчингүй болгосугай.

        2.Дээрх тушаалыг  Улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулах арга хэмжээ авахыг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,                                           ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ХОШУУЧ, ГЕНЕРАЛ Ц.СЭРГЭЛЭН                                                                          ДАРГА Б.АСРАЛТ