Хэвлэх DOC Татаж авах
Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай

                    

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН

ТОГТООЛ

2017 оны 01 дүгээр сарын 12 өдөр                              Дугаар 12                    Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай

Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.7 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

                МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                           М.ЭНХБОЛД