Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 57

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Захиргааны ерөнхий хуулийн 54.4, Олон улсын гэрээний тухай хуулийн    4.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. ”Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 1994 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн 201 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                             Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Гадаад харилцааны сайд                                                  Ц.МӨНХ-ОРГИЛ