Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай

 

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2720 дугаарт бүртгэв.