Хэвлэх DOC Татаж авах
Норматив, баримт бичиг батлах тухай