Хэвлэх DOC Татаж авах
“Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт  тавих журам” батлах тухай /СЕХороо, ХХЗХорооны  2020 оны 18, 22 дугаар хамтарсан тогтоолоор хүчингүй болсон/

/СЕХороо, ХХЗХорооны  2020 оны 18, 22 дугаар хамтарсан тогтоолоор хүчингүй болсон/

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХАМТАРСАН ТОГТООЛ

 

2016 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                        Дугаар 29/17                           Улаанбаатар хот

 “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” батлах тухай

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.17, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7, 12 дугаар зүйлийн 12.3, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.13-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1.“Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тус журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо /Б.Балгансүрэн/-нд даалгасугай.

3.Энэ тогтоол баталсантай холбогдуулан Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2012 оны 56/38 тоот хамтарсан тогтоол, 2013 оны 18/19 тоот хамтарсан тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

 

 

ДАРГА:                                                                                        ДАРГА:          

Ч.СОДНОМЦЭРЭН                                                                   Б.БАЛГАНСҮРЭН

 

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:


Ц.БОЛДСАЙХАН 

                                                                                                                           ГИШҮҮД: 

                                                                                            Д.АМГАЛАНБААТАР

                                                                                             Н.БАТТОГТОХ

                                                                                             Ч.ДАВААЖАМЦ

                                                                                              Ц.ЖАДАМБАА

                                                                                              Б.МӨНХБАТ

                                                                                               Р.ОТГОНТУЛГА

/СЕХ, ХХЗХ-ны 2016 оны 176/38А, 2017 оны 12/15 тогтоолоор орсон өөрчлөлтийг тусгав./