Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2016-29/17-д/

МОНГОЛ УЛСЫН

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХАМТАРСАН ТОГТООЛ

 

2016 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр                  Дугаар 176/38А                                       Улаанбаатар хот

 

                                                    ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            Сонгуулийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.17, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

          Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны 29/17 дугаар хамтарсан тогтоолоор баталсан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын 3.2 дах заалтыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

ДАРГА:                                                          ДАРГА:          

Ч.СОДНОМЦЭРЭН                                  Б.БАЛГАНСҮРЭН

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА:                                                                                 ГИШҮҮД:        

Ц.БОЛДСАЙХАН                                                                Д.АМГАЛАНБААТАР

                                                                                                    Н.БАТТОГТОХ

                                                                                                    Ч.ДАВААЖАМЦ

                                                                                                    Ц.ЖАДАМБАА

                                                                                                    Б.МӨНХБАТ

                                                                                                    Р.ОТГОНТУЛГА