Хэвлэх DOC Татаж авах
Хархорин-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний  тариф, суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 05 сарын 19-ний өдөр                                     Дугаар 58                                     Улаанбаатар хот

 

Хархорин-Ус суваг ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний

тариф, суурь хураамж батлах тухай

            Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2 дахь, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын “Хархорин-Ус суваг” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Хархорин-Ус суваг” ОНӨААТҮГ-ын дарга /Д.Гантөмөр/-т даалгасугай.

3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж ажиллахыг “Хархорин-Ус суваг” ОНӨААТҮГ-т үүрэг болгосугай.

4.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                   Э.ПҮРЭВЖАВ

ГИШҮҮН                                Б. ЖИГЖИД

                                                Ч. БАТТОГТОХ

                                                С. ЧУЛУУНХУЯГ

                                                 Р. НЯМЖАВ