Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улс төрийн нам, төрийн бус байгууллагаас ард нийтийн санал асуулгын талаар ухуулга сурталчилгаа хийх/

МОНГОЛ УЛС

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2017 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр                                    Дугаар 17                                Улаанбаатар хот

                                                                                     

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

               Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6 дахь хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:

              1. “Улс төрийн нам, төрийн бус байгууллагаас ард нийтийн санал асуулгын талаар ухуулга сурталчилгаа хийх журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Ухуулагчийн товч анкет”-ыг 2 дугаар хавсралт, “Ухуулагчийн үнэмлэхний загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

         

 

                                                     ДАРГА                                  Ч.СОДНОМЦЭРЭН