Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУУДАНГИЙН МАРКИЙН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /2018-2019/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)
2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 119

ШУУДАНГИЙН МАРКИЙН СЭДВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

1. Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2, Шуудангийн тухай хуулийн 7.1.5-д заасныг тус тус  үндэслэн 2018-2019 онд хэвлэгдэх шуудангийн маркийн сэдвийн төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Шуудангийн маркийн сэдвийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дарга Б.Чинбатад даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                           Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                        Ж.МӨНХБАТ