Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР СОНГОГДСОН ГЭЖ YЗЭЖ БYРЭН ЭРХИЙГ НЬ ХYЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР СОНГОГДСОН ГЭЖ YЗЭЖ БYРЭН ЭРХИЙГ НЬ ХYЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт, Гучин нэгдүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг, Сонгуулийн тухай хуулийн 147 дугаар зүйлийн 147.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Халтмаагийн Баттулгыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД