Хэвлэх DOC Татаж авах
Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам шинэчлэн батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙНЗАРЛИГ

 

 2017 оны 06 сарын 08-ны өдөр                        Дугаар 103                    Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

    Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам

шинэчлэн батлах тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

            Нэг.Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журмын шинэчилсэн найруулгыг хавсралт ёсоор баталсугай.

            Хоёр.Энэ зарлиг батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                                   ЦАХИАГИЙН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                     ЭЛБЭГДОРЖ