Хэвлэх DOC Татаж авах
Нутаг орны газар зүйн нэрийг  хамгаалах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН

 ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙНЗАРЛИГ

 

2017 оны 7 сарын 10 өдөр                                      Дугаар 186                  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

Нутаг орны газар зүйн нэрийг

хамгаалах тухай

 

Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГБОЛГОХ нь:

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн жагсаалт” дахь газар усны газар зүйн нэрийг албан хэрэг, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд мөрдүүлэх, тухайн орон нутагтаа ард иргэдийн дунд сэргээн хэвшүүлэх, цаашид хууль бусаар газар орны нэр өөрчлөх гэмт явдалтай хууль тогтоомжийн дагуу тууштай тэмцэхийг бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

2. Уул ус, газар нутгаа эрх бүхий байгууллагаас баталсан нэрээр зөв нэрлэж занших, өөрчлөн буруу нэршихээс сэргийлэх, монгол хэлнээс бусад хэлээр орчуулах буюу бусад хэлний дуудлагаар галиглахгүй байхыг Монгол Улсын нийт иргэд, байгууллагад уриалсугай.

 

 

 

                    МОНГОЛ УЛСЫН                                             ЦАХИАГИЙН

                            ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                               ЭЛБЭГДОРЖ