Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ /2001-307/112-г/

САНГИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2017 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 248/А-87/А/156

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1, 68.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Тусгай эрх олгосон хуулийн заалт үндэслээгүй тул “Жагсаалт батлах тухай” Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2001 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 307/112 дугаартай хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Хүчингүй болсон тушаалыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулах арга хэмжээ авахыг Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газар /П. Билгүүн/-т даалгасугай.

САНГИЙН САЙД                   ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН            УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН

Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН                 ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД     П.СЭРГЭЛЭН          САЙД Ц.ДАШДОРЖ