Хэвлэх DOC Татаж авах
“Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний  тариф, суурь хураамж батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2017 оны 10 сарын 25-ны өдөр                                 Дугаар 123                                 Улаанбаатар хот

 

“Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний

тариф, суурь хураамж батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

        1.Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын “Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралт 1-ээр, усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хавсралт 2-оор баталсугай. /Зөвлөлийн 2021 оны 52 дугаар тогтоолоор 1-р хавсралтыг хүчингүй болгосон/.

 

            2.Батлагдсан тарифыг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ-т даалгасугай.

              3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, ус хангамж, ариутгах татуургын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардалд хяналт тавьж, тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь ирүүлж ажиллахыг “Илчлэг шивээ” ОНӨААТҮГ захирал /Т.Бат-Очир/ -т үүрэг болгосугай.

            4.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                  ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

        ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

Ч.БАТТОГТОХ

С.ЧУЛУУНХУЯГ

Р.НЯМЖАВ