Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд/

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2013 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр                         Дугаар А/46/115                             Улаанбаатар хот