Хэвлэх DOC Татаж авах
Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2017 оны 12 сарын 22 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

Дугаар 83

Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД