Хэвлэх DOC Татаж авах

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2009 оны 10 сарын 22-ны өдөр                                  Дугаар 38                                 Улаанбаатар хот                                                                     

Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй

үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам батлах тухай

 

            Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 8 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

            Нэг. “Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас”-ны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

            Хоёр. Энэ тогтоолоор батлагдсан журмыг 2009 оны 10 дугаар сарын 01-ний дотор төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Улсын Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /Ч.Алтанхуяг/-т даалгасугай.

            Гурав. Энэхүү журмын дагуу урамшуулалд зарцуулах хөрөнгийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөөнд тусгаж, урамшуулал олгож, хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /Ч.Алтанхуяг/-т үүрэг болгосугай.

            Дөрөв. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба /Х.Алимаа/, Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл /Н.Хүрэлбаатар/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                               Д.НЯМХҮҮ