Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтыг дүрэм/

МОНГОЛ УЛСЫН

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2003 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                     Дугаар 125                                                                                             Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Эрчим хүчний тухай” хуулийн 6.1.5-ыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтыг дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Энэ дүрмийг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

САЙД                                                                             Б.ЖИГЖИД

Улсын бүртгэлийн 2003 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2091 дугаарт бүртгэв.