Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 4

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 22.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дүрмийг 1 дүгээр хавсралт, орон нутгийн салбар зөвлөлийн дүрмийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан “Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай” Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                    У.ХҮРЭЛСҮХ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд                                   С.ЧИНЗОРИГ