Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хот, суурины гудамж, зам төлөвлөлт” БНбД 31-01-06/

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2006 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөрУлаанбаатар хот

Дугаар 222  

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 6.1.2 дугаар заалт, Салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2006 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Хот, суурины гудамж, зам төлөвлөлт” БНбД 31-01-06-ийг 2006 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү барилгын норм дүрмийг мөрдүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв /Б.Бямбажав/-д үүрэг болгосугай.

САЙД Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2007 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2678 дугаарт бүртгэв