Хэвлэх DOC Татаж авах
Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 84 дүгээр  тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                                                               Дугаар 14                                                                                    Улаанбаатар хот

 

Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 84 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.9 дэх заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэг, тус Зохицуулах зөвлөлийн дүрмийн 3.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Тус Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 84 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтын “2016 оны 76 тоот” гэснийг “2013 оны 36 тоот” гэж өөрчилсүгэй.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд үүрэг болгосугай.

 

 

            ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

Ч.БАТТОГТОХ

С.ЧУЛУУНХУЯГ

Р.НЯМЖАВ