Хэвлэх DOC Татаж авах
“Багануур ус” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир  усны үйлчилгээний тариф, батлах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр                                                                      Дугаар 13                                                                                              Улаанбаатар хот

“Багануур ус” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, батлах тухай

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

       1.Багануур дүүргийн “Багануур ус” ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралтаар баталсугай.

       2.Батлагдсан тарифыг 2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Багануур ус” ОНӨААТҮГ-ын дарга /М.Буддорж/-д даалгасугай.

      3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, ус хангамж, ариутгах татуургын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардалд хяналт тавьж, тайлан тооцоог цаг хугацаанд нь ирүүлж ажиллахыг “Багануур ус” ОНӨААТҮГ-т үүрэг болгосугай.

      4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, мөн оны 117 дугаар тогтоолыг 2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

    5.Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд  тус тус үүрэг болгосугай.

                              

 

 

           ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

                                                          Ч.БАТТОГТОХ

                                                         С.ЧУЛУУНХУЯГ

                                                         Р.НЯМЖАВ