Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдөр                                                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.  

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                      М.ЭНХБОЛД