Хэвлэх DOC Татаж авах
Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                               Дугаар 50                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

           

Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучиндөрөв дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

                    1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 181 дүгээр зарлигаар батлагдсан “Цэргийн цол олгох журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.11-ийн “... орлогч”, гэсний дараа “газрын дарга /J3, J4, J5/” гэж нэмсүгэй.

                    2. Мөн журмын 2 дугаар зүйлийн 2.12 дахь заалтыг хассугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                                     ЦАХИАГИЙН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                       ЭЛБЭГДОРЖ