Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /1995 ОНЫ/  ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 02 сарын 01 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /1995 ОНЫ/ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1995 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр батлагдсан Эрчим хүчний тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Эрчим хүчний тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Л.ЭНЭБИШ