Хэвлэх DOC Татаж авах
Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018 оны 05 сарын 03 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

Дугаар 28

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 55 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД