Хэвлэх DOC Татаж авах
Нохойны албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны  өдөр                                                               Дугаар 08/04                                                                                                  Арвайхээр

 

Нохойны албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

            Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Нохойны албан татварыг жилд эр нохойнд 5000 төгрөгөөр, эм нохойнд 10000 төгрөгөөр тус тус тогтоосугай.

2. Нохойны албан татварыг тогтоосон хувиар ногдуулж аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг ажлыг зохион байгуулж, тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Г.Ганболд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                                 А.ИШДОРЖ