Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Монгол Улсын дипломат, албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 260

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 17.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын дипломат, албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэ тогтоолыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 320 дугаар тогтоолыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               У.ХҮРЭЛСҮХ

Гадаад харилцааны сайд                                                    Д.ЦОГТБААТАР