Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2018 оны 211 дүгээр тогтоолд)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 262

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Ой тэмдэглэх тухай” Засгийн газрын 2018 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 211 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн “168,4 (нэг зуун жаран найман сая дөрвөн зуун мянган) сая” гэснийг “268,4 (хоёр зуун жаран найман сая дөрвөн зуун мянган) сая” гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                      У.ХҮРЭЛСҮХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                                 Ц.НЯМДОРЖ