Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 10 сарын 11 өдөр                                                                                                                                                                                Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

 

  КОНВЕНЦ СОЁРХОН

  БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенцыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                          М.ЭНХБОЛД