Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн/

ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
2005 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 03     

    

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Газрын хэвлийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт, 32 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн заавар-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Техникийн заавар шаардлагыг геологи, уул уурхайн салбарт нэвтрүүлэх, түүний явцад хяналт тавьж ажиллахыг Геологи, уул уурхайн бодлого зохицуулалтын газрын орлогч дарга О.Цэндсүрэнд даалгасугай.

САЙД                          С.БАТБОЛД

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2005 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2527 дугаарт бүртгэв