Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд

2018 оны 11 сарын 02-ны өдрийн 4020 дугаарт бүртгэв.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ

ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр                     Дугаар 09                      Улаанбаатар хот 

 

    ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

          Монгол Улсын Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.11 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 2017 оны 27 тоот тогтоолын 3.2.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

        1.”Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

           2.Тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын Ерөнхий газар /Ч.Алтанхуяг/-т үүрэг болгосугай.

         3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Б.Баярт/, Эрүүл мэндийн даатгалынҮндэсний зөвлөлийн Ажлын алба /Л.Номин/-нд даалгасугай.

         4. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар тогтоолыг мөрдөхгүй байх, уг тогтоолыг хүчингүй болгох тухай саналыг Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлд хүргүүлэхийг Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн Ажлын албанд үүрэг болгосугай.

 

           

ДАРГА                                                    Д.САРАНГЭРЭЛ

 

                                                                          ДЭД ДАРГА                            Д.ДЭМБЭРЭЛ

                                              ГИШҮҮН                                 Ч.ХҮРЭЛБААТАР

          С.ЧИНЗОРИГ

Х.ГАНБААТАР

                                                                                               Ц.ГАНХҮҮ

                                                                                              Б.МЯГМАР

                                                                                              Д.ЧИМЭДДАГВА

                                                                                                Ц.ЦОЛМОНГЭРЭЛ

 

/ЭМДҮЗ-ийн 2019 оны 20 дугаар тогтоолоор нэмэлт орсныг тусгав/