Хэвлэх DOC Татаж авах
/Уянга сум/ Хог хаягдлын норматив, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЯНГА СУМЫН ИРГЭДИЙН

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны  өдөр                                                                         Дугаар 09/04                                                                                                   Онги                                  

Хог хаягдлын норматив, хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4.17, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хог хаягдлын норматив, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Б.Доржтогоо/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                      Б.ГАНБАТ