Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОТОКОЛЫН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 361

ПРОТОКОЛЫН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 26.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцийн 1997 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн Киотогийн Протоколд оруулсан Дохагийн нэмэлт, өөрчлөлтийг баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                             У.ХҮРЭЛСҮХ

Байгаль орчин, аялал

жуулчлалын сайд                                                                                Н.ЦЭРЭНБАТ