Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 394

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 5.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                У.ХҮРЭЛСҮХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                           Ц.НЯМДОРЖ