Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Спортын сургалт-дасгалжуулалтыг удирдах, спортын тэмцээнд оролцуулах/

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН

САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                       
Улаанбаатар хот

Дугаар А/839 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Спортын сургалт-дасгалжуулалтыг удирдах, спортын тэмцээнд оролцуулах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрх олгох журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Дасгалжуулагчид үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, спортын газар /Ц.Шаравжамц/-т даалгасугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Биеийн тамир, спортын бодлогын газар /Э.Мөнхбилэг/-т үүрэг болгосугай.

                      

                                    САЙД                                     Ц.ЦОГЗОЛМАА