Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 397

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 4.2, 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                            У.ХҮРЭЛСҮХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                       Ц.НЯМДОРЖ