Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОТОКОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ (Румын)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 41

ПРОТОКОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 17.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улаанбаатар хотод 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Хоёр талт гэрээний үйлчлэлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Румын Улсын Засгийн газар хоорондын протокол”-ыг баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                            У.ХҮРЭЛСҮХ

Гадаад харилцааны сайд                                                 Д.ЦОГТБААТАР