Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2019 оны 01 сарын 31 өдөр                                                                                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

   ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хооронд 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан “Иргэний болон аж ахуйн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                    Л.ЭНХ-АМГАЛАН