Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (нөхөх төлбөр олгох)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 6

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 59.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 218 дугаар тогтоол, “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам батлах тухай” Засгийн газрын 2004 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 112 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                        У.ХҮРЭЛСҮХ

Сангийн сайд                                                                 Ч.ХҮРЭЛБААТАР