Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 464 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 54

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 464 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 6.1.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.  “Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Д.Гэрэл нарт үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 348 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                        У.ХҮРЭЛСҮХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                                   Ц.НЯМДОРЖ