Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 89

ТАЛБАЙГ НӨӨЦӨД АВАХ ТУХАЙ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9.1.7, 13.1.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил гүйцэтгэх хавсралтад заасан талбайг нөөцөд авсугай.

2. Энэ тогтоолын хавсралтаар нөөцөд авсан талбайг кадастрын зураг зүйн бүртгэл болон мэдээллийн санд бүртгэх, геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          У.ХҮРЭЛСҮХ

Уул уурхай, хүнд

үйлдвэрийн сайд                                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР